News

Arturówek 2011, kardiologia dziecięca

W czasie 1 sesji omówiono zastosowanie biomarkerów w diagnostyce i ocenie niewydolności serca u dzieci (dr n. med. Anna Turska-Kmieć) oraz nowe możliwości w diagnostyce obrazowej układu krążenia u dzieci z uwzględnieniem technik echo 3 i 4D  (Prof. dr. hab. Bożena Werner). Zwrócono również uwagę na rolę podwyższonego oporu płucnego  jako czynnika ryzyka zabiegów etapowych w leczeniu wad serca o typie pojedynczej komory serca (Prof. dr. hab. Andrzej Rudziński) a także znaczenie profilaktyki chorób sercowo naczyniowych w populacji dzieci i młodzieży (Prof. dr. hab. Jerzy Stańczyk)

W sesji 2 Prof. dr. hab. Teresa Woźniakowska- Gęsicka omówiła rolę zakażeń u dzieci z wadami serca a także sposoby ich diagnostyki i leczenia. Niezwykle ciekawy wykład wygłosiła Prof. dr. hab. Grażyna Brzezińska-Rajszys, pokazując sposoby postępowania interwencyjnego u pacjentów ze zwężeniem cieśni aorty.

Prof. dr. hab. Waldemar Bobkowski omówił zagadnienia zagrażających nagłym zgonem sercowym zaburzeń rytmu serca u dzieci z wadą wrodzonąwws po leczeniu kardiochirurgicznym a „duet”- Prof. dr. hab. Katarzyna Bieganowska- dr n. med. Maria Miszczak Knecht sposoby diagnostyki elektrofizjologicznej zaburzeń rytmu sera u dzieci.

Prof. dr. hab. Maria Respondek-Liberska  wygłosiła niezwykle ciekawy wykład na temat współczesnych możliwości diagnostyki i leczenia wrodzonych wad serca w okresie prenatalnym a także przypomniała cele i zasady przyznawania certyfikatów Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego a także zasady rankingowania ośrodków, zajmujących się prenatalną diagnostyką echokardiograficzną wad serca.

W trakcie kolejnej sesji Prof. dr. hab. Janusz Książyk przedstawił możliwości leczenia żywieniowego u dzieci z wadami serca. Rolę badań wysiłkowych w ocenie układu krążenia u dzieci po leczeniu wad serca omówił Prof. dr. hab. Lesław Szydłowski natomiast nowości wakcyno logiczne w populacji dzieci z wadami serca zrelacjonowała Prof. dr. hab. Ewa Bernatowska.

Z punktu widzenia kardiologii prenatalnej ciekawe podsumowanie występowania wad serca w zespołach genetycznych przedstawiła dr n. med. Lidia Ziółkowska.

Drugi dzień konferencji wypełniły prezentacje ciekawych przepadków z ośrodków kardiologii dziecięcej i prenatalne (Białystok, Gdańsk, Katowice, Krakó w, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa, Zabrze)

Szczególnie ciekawe dla diagnostów prenatalnych było wystąpienia zespołu z Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych w Łodzi, w którym dr n. med. Katarzyna Janiak przedstawiła szerokie spektrum objawów sonograficznych w zespole Turnera a także doniesienie zespołu Prof. dr. hab. Joanny Szymkiewicz- Dangel o próbach prenatalnego leczenia inwazyjnego w krytycznym zwężeniu zastawki aortalnej w ośrodku warszawskim.

W wyniki głosowania wyłoniono najciekawszy opis przypadku, którym okazała się prezentacja dr n. med. Pawła Dryżka z Kliniki Kardiologii Dziecięcej ICZMP w Łodzi na temat problemów diagnostycznych i leczniczych o pacjenta ze złożoną wadą serca, powikłaną tętniakiem drogi odpływu komory prawej, ostatecznie skutecznie zamkniętym przez skórnie zapinką Amplatzera.

Konferencję zakończyła wzruszająca uroczystość pożegnania  Prof. dr. hab. Jana Erecińskiego z Gdańska oraz Prof. dr. hab. Andrzeja Sysy którzy w bieżącym roku odeszli na emeryturę.

dr Beata Radzymińska Chruściel, Centrum Medyczne Ujastek Kraków

Back