News

Maria Respondek Liberska ATLAS WAD SERCA U PŁODU

We wstępie „Atlasu” Prof. Wiesław Jakubowski pisze dalej:

„W atlasie Autorka szczegółowo  przedstawia i dokumentuje 24 przypadki łagodnych, ciężkich, krytycznych i bardzo ciężkich wad serca. Są one znakomicie dokumentowane zdjęciami i rycinami, schematami  i dokładnie opisane. W sumie przeszło 200 zdjęć i rysunków w kolorze, profesjonalnie dokumentujące prezentowane wady serca. Do każdego przypadku dołączone jest aktualne piśmiennictwo. Do atlasu dołączona jest płyta CD ze zdjęciami i rycinami każdego przypadku.

Nowością jest zaopatrzenie każdego prezentowanego przypadku w trzy pytania tekstowe w układzie dwóch testów – teoretycznego i praktycznego. Prawidłowe rozwiązanie tych testów pozwoli na sprawdzenie nabytej wiedzy i w zamierzeniu Autorki będzie jednym z warunków uzyskania Certyfikatu Podstawowego Badania Serca Płodu. Ciekawy pomysł i nowatorski”…

Niżej fragmenty jednego z rozdziałów „Atlasu”

Rozdział 11 fragmenty

 „Złożona wada serca płodu bez konieczności leczenia  w okresie noworodkowym” „Complex fetal heart defect and no cardiac treatment in the first month of life”

Streszczenie

U płodu z prawidłowym NT w 12 tyg, w  II połowie ciąży wykryto wadę serca, którą zdiagnozowano w ośrodku kardiologii prenatalnej jako prawostronny izomeryzm ze wspólnym przedsionkiem ,  LSVC oraz podejrzeniem CoA. Dodatkowo u płodu występowały anomalie pozasercowe: situs inversus and 2 naczyniowa pępowina. Wydolność układu krążenia pod koniec ciąży wynosiła 10 punktów. Noworodek urodzony o czasie nie wymagał leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego.

Summary

In fetus with normal NT  in 12th weeks of pregnancy, in second half of the pregnancy heart defect was detected. In fetal cardiology center cardiac diagnosis was established: levocardia,  situs inversus, right heart isomerism, common atrium , LSVC and probably coarctation of the aortae. There was also 2 vessels cord. In the 3rd trimester of pregnancy  CVPS was 10. Newborn baby was born at term and did not required any treatment in first month of life. 

Omówienie  (fragment)

W przesiewowym badaniu położniczym prawidłowo wykryto wadę serca na podstawie analizy obrazu 4 jam serca. Natomiast nie wykryto wówczas odwrócenia trzew ponieważ prawdopodobnie nie była stosowana zasad każdorazowego oceniania położenia żołądka płodu tuz po ustaleniu położenia płodu w jamie macicy. Możliwość ustalenia levocardii czy dextrocardii oraz situs solitus lub situs inversus istnieje począwszy od 12-13 tyg życia płodowego kiedy można zaobserwować położenie wypełnionego żołądka oraz położenie koniuszka serca. Jest to bardzo ważny element oceny serca  na każdym etapie życia, ale szczególną wartość posiada w okresie prenatalnym  (Walmsley R 2004).

Wspólny przedsionek to z punktu widzenia kardiologii prenatalnej wada „łagodna” lub „inna”. Nie jest to wada krytyczna ponieważ nie zagraża życiu płodu ani noworodka. Nie jest to wada ciężka ponieważ nie wymaga leczenia w okresie noworodkowym. Znacznie istotniejszym elementem wady serca płodu w stosunku do wspólnego przedsionka jest koarktacja / hipoplazja łuku aorty. Stopień zwężenia i zaburzeń hemodynamicznych może bowiem ulegać zmianie zarówno w okresie prenatalnym jak i wczesnonoworodkowym. Po naturalnym zamknięciu się przewodu tętniczego istnieje możliwość progresji zaburzeń hemodynamicznych. Tak więc z punktu widzenia kardiologicznego ten element wady u omawianego pacjenta był najważniejszy. Przy tak złożonych anomaliach wprowadzając dane do rejestru (czy to danej jednostki np. szpitalnej, czy też do rejestru ogólnopolskiego) należy się zastanowić nad kolejnością wprowadzania anomalii ponieważ tylko pierwsza z nich będzie listowana przez program komputerowy pokazujący np. rodzaje wad serca wprowadzonych do bazy danych w danym roku.

A zatem czy ważniejsze jest iż rozpoznaliśmy: situs inversus? czy może izomeryzm ? czy może koarktację aorty ?

Pytania testowe (przykład)

W przypadku podejrzewania izomeryzmu u płodu:

Wyżej publikowane fragmenty, zdjęcia i rysunki pochodzą z 11 rozdziału „Atlasu Wad Serca u Płodu” prof. Marii Respondek.

“Uwaga zainteresowani kupnem “Atlasu Wad Serca u Płodu”  M.Respondek Liberskiej, książkę można zamówić przez internet składając zamówienie (dane adresowe, sposób płatności, ew. dane do faktury) pod adresem adiart@republika.pl Wydawca dostarczy Atlas pocztą”
Back