News

Szkodliwy projekt NFZ

logo stowarzyszeniaProfesjonalne badania echokardiograficzne prenatalne są aktualnie wykonywane przez grupę około 40 certyfikowanych lekarzy  i dotyczą one około 5000 ciężarnych rocznie. Lekarze nie garną się masowo do szkolenia w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji, bo wiedzą że ich przyszła praca w zakresie kardiologicznej diagnostyki prenatalnej jest dla ich pracodawcy nieopłacalna. To skutek dotychczasowej polityki NFZ - zbyt niskiej wyceny tych badań  trwających 60 min za które palcówka otrzymuje 35 punktów za badanie (90 min. w ciąży bliźniaczej). W tym samym czasie można wykonać wiele standardowych badań, wycenionych również na 35 punktów. Czyli rachunek ekonomiczny dla naszego specjalistycznego badania wymagającego min. 5 lat treningu przekreśla rozwój tych badań i ich dostępność. Od kilku lat środowisko lekarzy kardiologów prenatalnych usiłuję ten stan rzeczy zmienić.

Obecny projekt zarządzenia   zakładający przerzucenie naszego badania do Katalogu Specjalistyczny Świadczeń Odrębnych spowoduje dalsze zahamowanie rozwoju kardiologii prenatalnej w Polsce i jeszcze bardziej ograniczy kobietom ciężarnym dostęp do tych badań.

Jest to niedopuszczalne, tym bardziej iż wady serca płodu stanowią najczęstszą patologię u człowieka. Dotyczy to głównie ciąż pojedynczych, ale - ponieważ obserwujemy epidemię ciąż wielopłodowych - problem ten ulega zwielokrotnieniu. W ciążach wielopłodowych problemy kardiologiczne występują znacznie częściej i zwykle są różne u różnych płodów. Poprzez skuteczną diagnostykę prenatalną i odpowiednie przygotowanie ciężarnej do porodu - w odpowiednim czasie i miejscu – skraca się czas leczenia pacjenta w szpitalu i pobyt na OIOM, a to są przecież koszty.

Program Badań Prenatalnych, który zyskał odrębne finansowanie jest nastawiony na wykrywanie rzadkich zespołów i wad takich jak  Zespół Downa, trisomie 13 czy 18. W programie tym nie ma miejsca dla kobiet, które decydują się na kontynuację ciąży z wadami serca płodu. 

Program Terapii Płodów realizowany w ICZMP tylko w sposób marginalny dotyczy kardiologii płodów. W tym programie badania serca płodów (finansowane odrębnie) są wykonywane celem potwierdzenia prawidłowej budowy i funkcji serca płodu przed terapią inwazyjną (stwierdzenie obecności zmian w sercu stanowi przeciwwskazanie do zabiegów wewnątrzmacicznych).

Tak więc aktualna propozycja zatrzymuje rozwój kardiologii prenatalnej w Polsce i spycha ją na margines opieki dla polskich ciężarnych, ze szkodą dla tych kobiet i ich nienarodzonych dzieci.

Dane światowe (min. na bardzo licznej populacji badawczej z Chin) świadczą o tym, iż kardiologia prenatalna w nadchodzącym milenium będzie na świecie podstawą opieki prenatalnej.   Wady serca płodów i noworodków są nie tylko najliczniejsze , ale od stanu kardiologicznego płodu zależy funkcjonowanie innych narządów płodu, to serce płodu odpowiada na farmakoterapię stosowaną u ciężarnej zarówno w cukrzycy, jak i nadciśnieniu czy padaczce. Przeżywalność płodów z innymi problemami zależy od stanu kardiologicznego płodu.

Kardiologia prenatalna stanowi niezbędne ogniwo dla prawidłowego funkcjonowania neonatologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii noworodkowej. Osiągnięcia światowe w tych dziedzinach mogą być w Polsce stosowane rutynowo o ile system NFZ stworzy ku temu warunki.

Zepchnięcie kardiologii prenatalnej na margines spowoduje nie tylko istotny wzrost hospitalizacji ciężarnych, aby tą drogą znaleźć dostęp do badań specjalistycznych. Brak zabezpieczenia ze strony NFZ odrębnego finansowania dla ciężarnych z problemami kardiologicznymi płodów spowoduje lawinę pozwów sądowych za niewłaściwą opiekę przedporodową.

 Protest Fundacji Cor Fantis  Protest Fundacji Lux Cordis

Prof. M. Respondek-Liberska,
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej

Back